Jak jsem zmiňovala v minulém postu, od narození do sedmi let se buduje fyzické tělo. V sedmi letech se rodí tělo éterné (naše tvořivé síly). V tomto věku se také začíná budovat složka „já“ (duchovní já). Síly těla se začínají organizovat, aby se tělo stalo vhodným nástrojem pro to, co máme v životě dělat.

V tomto věku se dítě také začíná socializovat a otevírá se světu. Připravují se jeho síly pro myšlení. Jedná se o etapu tvoření a učení se. Dítě by si mělo z tohoto období odnést myšlenku „SVĚT JE KRÁSNÝ“. Učení by mělo přinášet radost a tvořivost. Důležitá je také paměť, která se zakořeňuje. A proto je dobré ji trénovat, aby se správně zformovala. Paměť je totiž znakem tvořivých sil. A když se na paměti nepracuje, dítě si těžce buduje základy pro své tvořivé síly. Pokud v tomto období paměť nevytrénujeme, dost pravděpodobně můžeme v pozdějších letech bloudit a složitě nebo bolestně nalézat své sebeuvědomění.

V tomto období se dále vytváří smysl pro umění. Východní pohled zastává názor, že hudba je vibrací éterného těla. Působí na srovnávání/urovnávání sil při vývoji dítěte. Proto je dobré děti k hudbě vést (nejen hrou, ale klidně i zpěvem).

V této době také rostou orgány rytmu (srdce a plíce), které vyrovnávají metabolismus a nervový systém. Pro děti je v této souvislosti důležitá autorita, která jim udává potřebnou pravidelnost, rytmus a řád. Dítě se pak dobře usadí ve svých silách v srdci a plicích.

Nemoci z toho období se začínají zpravidla projevovat až ve druhé polovině našeho života. Například časté angíny kolem 7-mi let (coby možný důsledek strachů či konfrontací dítěte s jeho okolím) se později mohou projevit jako nezpracované či potlačené strachy, které nás blokují v našich rozhodnutích (nízká sebedůvěra, strach ze změny zaměstnání, z partnerských vztahů apod.).

V období druhého sedmiletí je tedy velmi důležité děti podporovat zejména v jejich tvořivosti a uměleckých sklonech. Budou z toho čerpat po celý život.

Období nadcházejícího léta a prázdnin nám přímo nahrává v objevování potenciálu v našich dětech ?.

Přeji vám krásné léto ?