VÝVOJ DĚTÍ – PRVNÍ SEDMILETKA 🙂

VÝVOJ DĚTÍ – PRVNÍ SEDMILETKA 🙂

Východní medicíny (čínská, tibetská apod.) se kromě fyzického těla zabývají tam duchovním já. Oproti západní medicíně, která zpravidla nahlíží pouze na tělo fyzické. Dříve člověk neměl problém s představou duchovního světa. Uměl ho přirozeně vnímat a nerozuměl příliš...