Děti stejně jako dospělí jsou s prostorem spojeni přes smysly. Jejich smysly představují duchovní spojení. Fyzické spojení patří metabolismu. Pomocí dýchání jsou spojeni s přírodou a tento okolní svět tráví podle smyslů. Trávení, které je z pohledu TČM přisuzováno žaludku a slezině, je u nich ještě nevyzrálé a velmi citlivé.

Slezina je ale také spojována s pamětí. U malých dětí se jedná o velmi citlivý orgán, který je plně vyvinutý až úderem 12-tého roku života. Slezina je v dnešní době velmi ohrožená – souvisí s ní totiž kromě paměti i tvorba životních sil.

Děti, které nejsou řádně vedeny (výchova s přílišným používáním tabletů, chytrých telefonů, TV apod.), ztrácejí schopnost pamatovat si.

Těmto dětem je dobré hodně číst a dělat s nimi tzv. zpětný pohled na den – slovně si shrnout nebo si dělat poznámky, co za ten den udělaly. Můžete si s dítkem nakreslit tabulky a do nich vepisovat seznam činností za ten den. Nebo si zpětný pohled malovat na obrázcích či na magnetické tabuli. Z osobní zkušenosti mohu doporučit také knížku Sedm návyků šťastných dětí od autora Sean Covey. Nám se synem pomohla zpětný pohled pochopit a trénovat. Zpětný pohled také souvisí s tvorbou návyku, který se dotváří do 9-tého roku života.

Přes zpětný pohled ale hlavně zabráníme, aby se dětem negativní zážitky dostaly do emocí nebo snů. Díky tomuto zpracování se pak emoce nemohou somatizovat (ztělesňovat se jako nemoc, blokády, bolesti, otoky apod.).

Jedná se zejména o zpracování strachu, který doprovází děti nejčastěji.

Tradiční čínská medicína nahlíží na strach u dětí dvojím způsobem. Strach způsobený lektnutím/šokem jde od srdce a může vyvolat horkost srdce. Tato horkost pak může v konečném důsledku způsobovat duševní neklid a podrážděnost u dětí.

Strach, který souvisí s obavou, že něco nezvládnou, nejsou dost dobří nebo strach ze samoty, patří ledvinám. Přemíra tohoto strachu může vyčerpávat ledvinovou esenci, která jim buduje imunitu a životní síly.

Pokud děti nemají dostatek kvalitního spánku, táhnou svůj vývoj právě z ledvinové esence, která jim má sloužit na budování řádných životních sil a ne na dobíjení přetíženého organismu. Kvalitní spánek u dětí ale také znamená nepřítomnost umělého světla (lampičky, hrající televize, svítící želvy – lampičky apod.) během spánku. Toto světlo neumožňuje regeneraci duševních sil a vyčerpává melatonin (ten pomáhá tělu koordinovat denni rytmy a spánek a také eliminuje nespavost).
Pokud děti jedou ledvinové esenci na dluh dlouhodobě, chřadnou a vyčerpávají se. Tuto esenci je dobré nabíjet – ideálně vycházkami v přírodě, v lese, do parku. Kde je dostatek zelené barvy a stromů?.

Jak vlastně zjistíme, zda máme dostatek esence? Podle schopnosti hojení (jizev, ran) nebo zotavování se po nemocech. Takže pozorujte tyto svoje schopnosti a v případě potřeby vkročte do našich krásných českých luhů a hájů a spusťte nabíjecí proces?.

Přeji vám příjemné nabíjení a to nejen v přírodě?.