Mé osobní vnímání je takové, že pokud k takové partnerské nerovnováze v životě dojde, většinou se to děje proto, aby nám tato zkušenost otevřela oči. Vím, zní to asi dost drsně. Ale většinou právě tato “tvrdost” nás může donutit pevně se zamyslet nad tím, co od života vlastně chceme. A protože jsme doposud nechtěli tu skutečnou pravdu vidět, otevřela nám oči sama a v plné síle.

Důležité ale také je porozumět, proč se to děje. Důvodem jsme my sami. To, jak se k nám partner/ka ve vztahu chová, totiž určujeme hlavně my sami. To znamená, jaký vztah máme sami k sobě (sebeúcta a sebeláska), takový odraz vysíláme i partnerovi. A ten na to podvědomě reaguje.

Partner nám tak může zrcadlit naše vlastní chování (to, co nám na partnerovi vadí, děláme my sami a neuvědomujeme si to). Nebo může podvědomě poukazovat na nějakou naši slabost. A právě nedostatečnou sebeúctou si můžeme do života přitáhnout partnera, který má sklony k hrubému jednání.

Pokud se ocitneme v této nelehké situaci, je potřeba si ujasnit, co ve vztahu vlastně chceme. Buď půjdeme do role oběti a podobné situace se nám budou do života opakovaně vracet. Nebo se z této zkušenosti poučíme a odhalíme naše vzorce ukryté v hlavě, podle kterých se chováme a jednáme.

Dospět k rozhodnutí, co vlastně chceme, vyžaduje velkou vnitřní odvahu. Odvahu, která se zdá být zprvu možná nedosažitelná. Většinou ale dokážeme zvládnout mnohem víc než si myslíme. A strachy, které nás od tohoto rozhodnutí odrazují, dost pravděpodobně nepatří nám. Jen jsme je na cestě životem získali od druhých (výchovou, školským systémem, pracovním kolektivem apod.). A toto uvědomění tj. že nás v našem rozhodovaní a chování ovlivňují pravdy druhých, které nejsou naše, nám může ulevit a udržet chladnou hlavu.

Navíc, nikdy v tom nejsme sami. Určitě vám pomůže sdílet vaše myšlenky a pocity s přítelkyní či s někým, ke komu chováte důvěru. Uleví se vám a celou věc začnete postupně vidět i z jiného úhlu pohledu.

Pokud moje myšlenky pomohou otevřít oči někomu, kdo tuto pomoc právě potřebuje, splnil tento post svůj účel.

Přeji vám krásné květnové dny.